Je kent voldoende als je:
  • de werking van de thema's kent, en van alle onderdelen van PRINCE2 kunt vertellen hoe thema's daarin worden toegepast.
  • wat de minimum eisen zijn bij het toepassen van een thema
Een thema geeft antwoord op de vraag "HOE moet ik iets doen". Ongeacht de methode van projectmanagement zal elke professionele projectmanager in een project moeten organiseren, wijzigingen moeten managen etc. De zeven Thema's van PRINCE2 geven een praktische benadering van de manier waarop dit het beste kan. De manier waarop PRINCE2 deze thema's behandelt is op een geïntegreerde manier en in samenhang met de Processen van PRINCE2. De zeven Thema's zijn:
1: Business case
Is het idee dat aan dit project ten grondslag ligt voldoende om een investering te doen? Blijft gedurende de loop van het project de beslissing om te investeren valide?
2: Organisatie
Projecten worden uitgevoerd over de grenzen van afdelingen heen en daarom is de normale lijnorganisatie niet goed toepasbaar. Welke rollen en verantwoordelijkheden onderkennen we in het project? Hoe schakelen we het lijnmanagement van de organisatie op de juiste manier in? Hoe regelen we de samenwerking tussen Projectmanager en uitvoerders, intern en extern?
3: Kwaliteit
Hoe zorgen we ervoor dat het project inderdaad producten oplevert die aan de eisen en wensen van de gebruikers zullen gaan voldoen? Hoe gaan we van de initiële, vaak vage voorstellingen van resultaten, naar specificaties die helder weergeven wat gewenst is, en hoe zorgt het project ervoor dat deze ook werkelijk ontwikkeld en opgeleverd worden?
4: Plannen
Plannen zijn de basis voor alle beheersing en communicatie in een project. Welke soorten plannen zijn er, wat moet in een plan, en welke technieken kan een projectmanager gebruiken om plannen te ontwikkelen?
5: Risico
Projecten hebben bijna altijd meer risico dan "gewone" lijnactiviteiten. Hoe kan projectmanagement de onzekerheden die met het project samenhangen beheersen?
6: Wijziging
Elk project krijgt te maken met onverwachte gebeurtenissen, waaronder wijzigingsverzoeken en kwaliteitsproblemen. Het thema Wijziging geeft algemene richtlijnen voor de manier om hiermee om te gaan.
7: Voortgang
Elk project werkt volgens plannen. Het thema Voortgang geeft richtlijnen voor het goedkeuren van plannen, het monitoren van voortgang tegenover een vastgesteld plan, en geeft aan hoe te handelen als de uitvoering afwijkt van een goedgekeurd plan.