Je kent voldoende als je:
  • het doel van de processen kent;
  • de doelstellingen van de processen kent;
  • de context van de processen kent.

PRINCE2 beschrijft het managementwerk dat in een project plaatsvindt in 7 processen. Elk proces beschrijft de activiteiten die op managementniveau worden uitgevoerd.

In hoofdlijnen verdelen we een project in de volgende stappen:

Pre-project

De aanloop naar een project. Hierin wordt het proces Opstarten van een project uitgevoerd. Hoewel hier al wel managementacitviteiten worden uitgvoerd is er geen sprake van een management fase: er is geen opdracht, Business case en budget en er is dus ook nog geen project!

Initiatiefase

De voorbereiding van de uitvoering waarin inrichting en planning plaatsvinden: het proces Initiëren van een project;

Uitvoeringsfases

Het feitelijk "maken"van de producten die het project moet opleveren vindt plaats gedurende één of meer managementfases. In deze fasen spelen de processen Beheersen van een fase en Managen productoplevering. De overgang tussen de fasen wordt beheerst met het proces Managen van een faseovergang.

Laatste Uitvoeringsfase

Tijdens de laatste fase waarin producten worden ontwikkeld moet ook de overdracht van de producten en de afsluiting van het project plaatsvinden. Dit wordt beheerst met het proces Afsluiten van een project. PRINCE2 kent dus geen afzonderlijke afsluitingsfase, en al helemaal geen nazorgfase!

Het proces Sturen van een project is gedurende het hele project op bepaalde momenten actief. De processen van PRINCE2 beschrijven managementactiviteiten die door de verschillende managementniveaus in het project uitgevoerd moeten worden. Uiteraard is dit slechts een deel van de activiteiten die de verschillende deelnemers aan het project uitvoeren. Dat betekent dat de processen van PRINCE2 als het ware op de achtergrond ("slapend") aanwezig zijn en pas actief worden wanneer er een specifieke gebeurtenis optreedt die als trigger voor een activiteit in een proces werkt.

Processen in PRINCE2 bestaan uit een aantal (management) activiteiten die in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden. Met de laatste activiteit in een proces wordt een volgend proces geactiveerd.

Hiernaast worden de processen weergegeven.

De PRINCE2 processen