Het doel van Opstarten van een project is ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden voor het initiëren van het project voldaan is.

De eerste vraag die bij een project gesteld moet worden is of er wel sprake is van een levensvatbaar project. In het proces Opstarten van een project gaat het er evenzeer om ondoordachte projecten te stoppen, als de initiatie van levensvatbare projecten te starten.

Voordat doordacht besloten kan worden het project daadwerkelijk te starten moet ervoor gezorgd worden dat er beslissers zijn aangewezen en dat er een basis is gelegd voor de planning van het project.

Het is de bedoeling om Opstarten van een project snel uit te voeren: er is nog geen project en geen budget, en activiteiten moeten dus uit de lijnorganisatie komen, of als pre-sales investering door de Leverancier gedaan worden.

Doelstellingen

In Opstarten van een project willen we:

  • Vaststellen dat er een zakelijke rechtvaardiging is voor het project;
  • Vaststellen dat alle nodigde bevoegdheden om het project te starten belegd zijn;
  • Vaststellen dat we voldoende informatie hebben om de scope van het project vast te kunnen stellen;
  • Een aanpak kunnen bepalen voor de manier waarop het project uitgevoerd kan worden;
  • De belangrijkste beslissers aanwijzen; De deelnemers aan het initiatiewerk aanwijzen;
  • Vaststellen wat er gedaan moet worden voor initiatie, en hiervoor een plan maken.

Kortom: ervoor zorgen dat de initiatie van het project gebaseerd is op redelijke aannames met betrekking tot scope, tijd, randvoorwaarden en acceptatiecriteria.

De trigger voor het project is het projectmandaat.

Projecten kunnen op allerlei manieren starten, en het is op voorhand niet te zeggen welke informatie aanwezig zal zijn. Soms is er al een ver uitgewerkt projectmandaat, bijvoorbeeld als het project gestart wordt vanuit een programma, soms zal een leverancier een request for proposal krijgen.

In ieder geval zal het projectmandaat de terms of reference voor het project bevatten en voldoende informatie om tenminste de waarschijnlijke Opdrachtgever aan te wijzen.

Wanneer het project onderdeel is van een programma zal veel van de informatie in het Projectvoorstel al aanwezig zijn, en zullen de meeste leden van de Stuurgroep al benoemd zijn. Om de Stuurgroep in staat te stellen over de initiatie van het project te beslissen wordt het Projectvoorstel opgesteld.

Opstarten van een project

Opstarten van een project

Aangemaakt
Aangemaakt
Aangemaakt
Aangemaakt
Aangemaakt