Het doel van het proces Managen productoplevering is het beheersen van de schakel tussen de Projectmanager en de Teammanager(s), door formele eisen te stellen aan het aannemen, uitvoeren en opleveren van projectwerk.

De rol van de Teammanager(s) is het coördineren van een hoeveelheid werk dat één of meer van de producten van het project zal opleveren. Een Teammanager kan zowel vanuit de klantorganisatie afkomstig zijn als van daarbuiten.

In projecten is het werk van de teams het vervaardigen van de producten die tot de scope van het project horen. Teams kunnen binnen de klantorganisatie zijn of er buiten in een externe leveranciersorganisatie. Met het proces Managen productoplevering wordt de interface tussen de Projectmanager en de teams ingericht.

Als het project gebruik maakt van externe leveranciers die PRINCE2 niet gebruiken, voorziet Managen productoplevering in een richtlijn voor de vereiste interface tussen de Teammanager en de PRINCE2-methode die in het project wordt gebruikt door de Projectmanager. Het Werkpakket kan deel uitmaken van een contractuele overeenkomst. De formaliteit van een Team plan kan daarom variëren van het eenvoudigweg toevoegen van een planning aan een Werkpakket, tot het maken van een volledig uitgewerkt plan dat op dezelfde manier wordt opgezet als een Faseplan.

Doelstellingen

De doelstelling van MP is

  • dat werk aan producten dat is toegewezen aan het team wordt geautoriseerd en afgesproken;
  • Teammanagers, teamleden en leveranciers helder voor ogen hebben wat er moet worden geproduceerd en wat de verwachte inspanning, kosten of doorlooptijden zijn; de geplande producten worden opgeleverd volgens de verwachtingen en binnen de tolerantie;
  • de Projectmanager conform de afgesproken frequentie wordt voorzien van accurate voortgangsinformatie om zeker te stellen dat de verwachtingen worden gemanaged.
Het proces Managen productoplevering beschrijft de management activiteit van de Teammanager tijdens de uitvoering van het project. In iedere fase van het project wordt dit proces uitgevoerd. Het proces start met het aannemen van een Werkpakket en het eindigt met het opleveren van de inhoud van het Werkpakket.

De Teammanager zorgt ervoor dat het team de producten maakt en oplevert aan het project door:

  • de door de Projectmanager geautoriseerde Werkpakketten te accepteren en te controleren;
  • erop toe te zien dat in het Werkpakket geïdentificeerde interfaces worden onderhouden;
  • een Team plan voor de toegewezen Werkpakketten te maken (dit kan parallel lopen aan het maken van het Faseplan voor de managementfase door de Projectmanager);
  • te zorgen dat de producten worden ontwikkeld conform een eventuele ontwikkelmethode(n) gespecificeerd in het Werkpakket;
  • te laten zien dat ieder product voldoet aan de betreffende kwaliteitscriteria door middel van de kwaliteitsmethode(n) gespecificeerd in de Productbeschrijving; dit kan de toepassing van de techniek voor kwaliteitsreview van PRINCE2 inhouden;
  • goedkeuring voor de afgeronde producten te verkrijgen van de autoriteiten die zijn geïdentificeerd in de Productbeschrijving; de producten op te leveren aan de Projectmanager conform eventuele procedures gespecificeerd in het Werkpakket.
Managen productoplevering

Managen productoplevering